about us banner
TVA Technology cam kết tập trung tất cả các nguồn lực để đảm bảo thực hiện triệt để chính sách chất lượng:
1. Thoả mãn tối đa mong muốn và lợi ích của khách hàng bằng “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ chuyên nghiệp – Giá thành cạnh tranh“, luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng để không ngừng nâng cao năng lực, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
2. Đặt con người là trọng tâm, luôn chú trọng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

3. Áp dụng các tiêu chuẩn ISO hiện hành và cải tiến liên tục hệ thống quản lý của công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh;

4. Chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực hiện triệt để tại từng khâu, từng bộ phận và từng nhân viên;

5. Chỉ những sản phẩm đảm bảo chất lượng mới đến được khách hàng nhằm xây dựng niềm tin chất lượng và xây dựng thương hiệu TVA
6. Đối với nhà cung cấp thì hợp tác chân thành và hỗ trợ cùng phát triển, hướng tới khách hàng;