Nha may Duoc pham CVI Pharma

Dự án ​Nhà máy Dược phẩm CVI Pharmar
Địa chỉ Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Hạng mục Thi công Phòng sạch và hạng mục cơ điện